En skola med 999 iPads

Under min study visits resa till Cornwall förra månaden var vi en grupp som besökte Mounts Bay Academy, en skola där alla elever (ålder 11-16) och lärare har en egen iPad (totalt 999 iPads). I England är dessa academy schools självständiga statligt finansierade skolor.

Det var bara två månader innan vårt besök som iPadsen tagits i bruk i undervisningen, men testandet var redan i fullt gång. Publiciteten som skolans projekt fått var inte bara positiv, en del har ansett att projektet är ett slöseri av skattebetalarnas pengar. Rektor Sara Davey samt de lärare och elever vi pratade med var däremot positiva till det nya arbetsverktyget.

Vid ibruktagandet av iPadsen gick alla en skolning, något som var obligatorisk även för elevernas föräldrar. För att eleverna skulle få sina pekplattor var föräldrarna tvungna att delta i skolningen samt skriva under ett kontrakt, där de godkände att de ansvarar för apparaten om den går sönder (50 £ avgift). Glädjande nog erbjöds även mor- och farföräldrarna möjligheten att delta i skolningarna. Internetsäkerhet är ett aktuellt tema i England och under skolningarna visades därför för föräldrarna hur man sätter in parental control på de nya apparaterna. Personerna som valdes till att sköta om själva skolningen var inte IT-experter, utan man ville ha lärare som hade både den pedagogiska utbildningen och den tekniska kunskapen för grundanvändningen av iPadsen.

Alla lärare uppmanas idag att integrera iPadsen i sin undervisning och under merparten av lektionerna vi besökte användes de på olika sätt. Borden i klassrumen var placerade i små grupper och de flesta elever såg ut att arbeta naturligt genom att kombinera den klassiska kursboken, anteckningshäftet och den nya iPaden. Kursböckerna hade iPadsen med andra ord inte ersatt. En del brister såg vi också och alla lärare hade tydligt inte insett nyttan med iPaden eller så helt enkelt gillade de inte den nya tekniken. Till exempel under en engelskalektion vi besökte fick eleverna arbeta förvånansvärt fritt med att hitta bilder på nätet av olika årstider och sedan skriva egna haikun som beskrev bilderna. Det tog inte många minuter för vår grupp att märka att läraren inte följde med hur arbetet fortlöpte – en del elever bara lekte med pekplattan, en del av eleverna hade vid lektionens slut endast påbörjat uppgiften emedan andra elever var redan färdiga med uppgiften. En helhets kontroll saknades helt enkelt i klassrummet och vi frågade oss efteråt vad eleverna egentligen lärde sig under lektionen. Trots detta verkade iPadsen ha ett verkligt syfte och mening i undervisningen under de flesta lektioner vi besökte och då blev de verktyg som berikade lärandet. Pekplattorna lär också ha förändrat arbetssätten i skolan, då lektionerna förut bestod mera av föreläsningar och numera präglas av ett samarbete och grupparbeten i undervisningen.

[slideshow id=3 ]

Det tekniska i Mounts Bay Academy sköts av ett IT-team besående av en tekniker, en person som ansvarar för nätverkets funktion samt tre lärare som delvis arbetar i teamet. Skolan har också varit tvungen att förnya sitt wlan eftersom det gamla systemet endast tillät 16 maskiner per klassrum. Det förnyade, och mycket dyra wlan-systemet, tillåter nu 64 maskiner per klassrum. För att inte överbelasta systemet sätter eleverna iPadsen på flight mode då de kommer in i klassrummen och tar bort det då de skall skicka filer o. dyl. Skolan rekommenderar att eleverna har 6 GB ledigt utrymme på iPaden och alla elever har ett eget iCloud och App Store konto, till vilket alla fick en voucher av företaget som levererade apparaterna. Med vouchern har alla köpt bl.a. Pages och iMovie applikationerna. Företaget som sålde maskinerna erbjöd även 3 veckotimmars stöd vid ibruktagandet av pekplattorna.

En vidare positiv effekt av pekplattorna är att antalet papperskopior har minskat i skolan, vilket både sparar pengar och är miljövänligt. Från det tidigare ca 1 miljon kopior per år, har antalet minskat avsevärt efter att lärarna börjat skicka det mesta materialet till eleverna per e-post. Eleverna förväntas läsa sin e-post regelbundet eftersom lärarna även skickar dem per e-post lektionsplanerna för varje lektion.

Då jag frågade IT-teamets Simon Elliot om han hade några negativa erfarenheter av projektet berättade han att de tekniska besluten idag har blivit väldigt svåra p.g.a. att investeringarna är stora och de tekniska lösningarna förnyas i snabb takt. Att göra ekonomiskt hållbara beslut som håller flera år framåt ansåg han vara mycket svårt i dagens värld. En negativ aspekt med iPadsen som Simon nämnde var att en del gamla program inte längre kan användas eftersom iPadsen inte stöder flash.

Skolan hade gjort en undersökning om eleverna erfarenheter av pekplattorna och som positiva aspekter nämnde eleverna exempelvis iPadens snabbhet och den lätta informationssökningen. Negativa aspekter gällde tekniska problemen med apparaterna och en del elever tyckte det är jobbigt att bära med sig iPaden varje dag mellan hemmet och skolan. På Mounts Bay Academy görs ofta frågeenkäter bland eleverna och en annan färsk undersökning frågade efter vad som motiverar eleverna i klassrummet. Här visade sig resultaten vara bl.a. entusiasm för ämnet, auktoritet, mera interaktion med lärarna, gruppdiskussioner, att ha roligt med lärarna och motiverande uppgifter.

Ett utmärkt förfaringssätt för att engagera och informera föräldrarna om projektet är skolans veckovisa nyhetsbrev till föräldrarna. I nyhetsbreven får föräldrarna bl.a. information om hur iPadsen används i undervisningen i skolan. Dessa nyhetsbrev och den obligatoriska skolningen för lärare, elever och föräldrar tycker jag att är mycket relevanta och viktiga delar vid genomförandet av Mounts Bay Academys iPad projekt.

Tags: , , , ,

Kommentera

*