iPad – ett språkstimulerande verktyg i undervisningen

S:t Karins /S:t Karins svenska skola
Projekttid: 08/2012 – 12/2013
Kontaktpersoner:
Keijo Sipilä, keijo.sipila@kaarina.fi, 050-3146173
Linn Österås, linn.osteras@kaarina.fi

Projektets blogg: iSpråk 

Linn Österås har även skrivit en bok om iPad i undervisningen: Koululaisen iPad

 

Projektets syfte och mål:

Målet är att utveckla och förstärka elevernas skolspråk med hjälp av iPads som en naturlig del av undervisningen. Många elever kommer från tvåspråkiga familjer och eleverna behöver stärka skolspråket. Skolan behöver utveckla sina metoder för läs- och skrivinlärningen. Projektet tangerar utmärkt skolans profilering: “Vi betonar det svenska språket genom språkstimulerande arbete och en satsning på kontinuerlig läsning bland annat genom dagliga lässtunder, högläsning, tystläsning, läsmånad och läsnatt.”

Skolan eftersträvar att med hjälp av projektet ge eleverna en god grund för det svenska språket genom utnyttjandet av nutidens teknologi. Målet är att utveckla och förstärka elevernas skolspråk med hjälp av iPads som en naturlig del av undervisningen. iPads kommer bland annat att användas för att söka information, läsa nyheter, skriva fakta och fiktiva texter. Eleverna får läsa E-böcker och använda appar som gynnar läs- och skrivinlärningen. Projektet är i första hand riktat till åk 2-6.

 

Projektets verksamhet

iPad används aktivt i undervisningen inom åk 1-6 i S:t Karins svenska skola. Appar som testats är bl.a. My Story, Explain everything, Doodle Buddys, Comic Life, SimpleMind, My Story, Socrative, Solarwalk och QR-koder. Mera om apparna och vad eleverna gjort under lektionerna finns på projektets blogg.

S:t Karins stad hade ett stand på Educa mässan i januari 2013 och projektet presenterades under båda mässdagarna. Man hade även gjort en film för mässan där det beskrevs vilka appar som används i skolans undervisning. I mars 2013 höll man en läsnatt i skolan och projektet presenterades då även till föräldrarna.

Linn Österås har hållit iPad-skolning för stadens förskolepersonal och en FBA skolning för Piikkiön yhteiskoulu. Skolan har också haft lärare på besök från Cygnaeus skola i Åbo.

 

 

Tags: